חידושי הסבא מנובהרדוק על התורה בהוצאת ישיבת נר שמואל

לראשונה! חידושי הסבא מנובהרדוק על התורה לרגל מלאות 100 שנים לפטירתו שמחה רבה בעולם התורה בכלל ובקרב צבור שוחרי התורה והמוסר בפרט בהגלות נגלות אור יקרות אוצר דברי אלוקים חיים, אסופת ביאורים ומאמרים, פרד”ס מרהיב של אוצרות יקרים מפנינים על חמישה חומשי תורה מתורתו ומספריו של אדונינו מורינו ורבינו הגה”צ

קרא עוד »

מדה כנגד מדה ח”ד

“מדה כנגד מדה” חלק ד בימים אלה אחזה בעולם הספר התורני תכונה רבה והתרגשות מיוחדת עם הופעת החלק החדש של סדרת רב-המכר “מדה כנגד מדה” – חלק ד’. עם צאתו לאור זכה הספר החדש, לעורר הדים רבים בבתי המדרשות ובהיכלי התורה. ת”ח רבים גמרו עליו את ההלל וכבר זכה החיבור

קרא עוד »

כאיל תערוג – עצות והדרכות

כאיל תערוג – עצות והדרכות שמחה רבה בקרב ציבור שוחרי התורה עם הוצאתו לאור של כרך נוסף בסדרת הספרים “כאיל תערוג” ממרן ראש הישיבה רבינו הגראי”ל שטיינמן זצוק”ל בעל “אילת השחר”. כרך זה הנו החמישי בסדרה ובנושא עצות הדרכות והנהגות בתהלוכות החיים. ספר זה מקיף והולך אלפי תשובות שנתן מרן

קרא עוד »

מה טובו אהליך יעקב – קובץ ו

מה טובו אהליך יעקב – קובץ ו שוחרי התורה וההלכה התבשרו בימים אלו על הוצאת הקובץ הנכבד “מה טובו אהליך יעקב” – מאסף תורני מפרי עטם של גדולי וחכמי התורה ולומדיה, פסקים ותשובות חדשות בענינים העומדים על הפרק ובארבעה חלקי השלחן ערוך וענינים שונים בעריכת הגאון הגדול המפורסם רבי גמליאל

קרא עוד »

פרדס יוסף החדש – חנוכה

“פרדס יוסף החדש” – חנוכה ישמח לב מבקשי ה’ בחיבה יתירה נתקבלה בציבור בני התורה בימים אלו אשר הופיע ויצא לאור עולם ברוב פאר והדר “פרדס יוסף החדש” על ענייני חנוכה אוצר פירושים וחידושים והערות מדברי רבותינו הראשונים והאחרונים, כולל חכמי זמנינו שליט”א בהלכה ובאגדה מאת הגאון רבי גמליאל הכהן

קרא עוד »

ספר “הפוסק” תולדות הגאון רבי שמואל הלוי ואזנר זלה”ה

                 ספר “הפוסק” הופיע שוב הספר הנפלא לתולדות חייו של מרן פוסק הדור הגר”ש וואזנר זצוק”ל, בשם “הפוסק”. הספר המכיל למעלה מ850 עמודים כולל בתוכו קרוב לאלף תמונות ממראות חייו, החל מעיר מולדתו פרשבורג, עלייתו לארה”ק והתיישבותו בעיה”ק ירושלים ת”ו שם כיהן כמו”צ מטעם העדה החרדית ואף זכה לקירוב מיוחד

קרא עוד »

מה טובו אהליך יעקב – קובץ ה

מה טובו אהליך יעקב – קובץ ה שוחרי התורה וההלכה התבשרו בימים אלו על הוצאת הקובץ הנכבד “מה טובו אהליך יעקב” – מאסף תורני מפרי עטם של גדולי וחכמי התורה ולומדיה, פסקים ותשובות חדשות בענינים העומדים על הפרק ובארבעה חלקי השלחן ערוך וענינים שונים בעריכת הגאון הגדול המפורסם רבי גמליאל

קרא עוד »

מלחמת יהושע על הרמב”ם

  מלחמת יהושע על הרמב”ם בבית ראש ישיבת קמניץ בדירתו בבניין הישבה”ק ברח’ יחזקאל בירושלים, התקיים מעמד מרומם ומרגש של הוצאת ספרו החשוב של אחד מחשובי וותיקי תלמידי רשכבה”ג מרן בעל הברכ”ש, הגאון ר’ יהושע יצחק בעלסקי זצוק”ל, בהשתתפות ראשי ורבני הישיבה שליט”א וצאצאיו של בעל הברכ”ש בראשות ראש הישיבה

קרא עוד »

שיטה כתב יד למסכת יומא

שיטה כתב יד –  מסכת יומא כלל עולם התורה, ובפרט לומדי מסכת יומא נתבשרו בהגלות תעלומה מכתב יד, תורתו של אחד מגדולי האחרונים רבנו אברהם אבן מוסא זצ”ל שכבר נודע שמו בשערים בספרו ‘מנחת סוטה’ על מסכת סוטה שנדפס לפני כעשרים שנה, וכעת נדפס לראשונה ספרו למסכת יומא המכונה ‘שיטה

קרא עוד »

גם אני אודך – עניני שמות בני אדם

גם אני אודך – עניני שמות בני אדם אחד הנושאים המקיפים כל יהודי באשר הוא עלי אדמות מיום לידתו ועד זיבולא בתרייתא הוא “שם האדם”, השם בו נקרא בעת לידתו ומלוה אותו בכל חייו. הדבר נוגע לשם הנקרא בעת עליתו לתורה, לכתובה, תפילה לרפואה והצלחה ועוד. לא מכבר נפל נהורא

קרא עוד »

מה טובו אהליך יעקבץ – קובץ ד’ לחודש תשרי

מה טובו אהליך יעקב – קובץ ד לחודש תשרי שוחרי התורה וההלכה התבשרו בימים אלו על הוצאת הקובץ הנכבד “מה טובו אהליך יעקב” – מאסף תורני מפרי עטם של גדולי וחכמי התורה ולומדיה, פסקים ותשובות חדשות בענינים העומדים על הפרק ובארבעה חלקי השלחן ערוך וענינים שונים בעריכת הגאון הגדול המפורסם

קרא עוד »

“לדעת חכמה ומוסר” – אלול וימים נוראים

“לדעת חכמה ומוסר” – אלול וימים נוראים התרגשות גדולה בעולם התורה עם הופעת הכרך הראשון בהיכלי בתי המדרש ‘לדעת חכמה ומוסר’, המכיל מאמרי חכמה ודעת בענייני עבודת חודש אלול, וכן ר”ה ועשרת ימי תשובה ויום הכיפורים מהגאון הצדיק רבי סעדיה בן יוסף זצללה”ה מבאר יעקב. רבי סעדיה זצ”ל, העמיד תלמידים

קרא עוד »

קדוש וברוך – מסכת חייו ופעלו של רבי רפאל ברוך טולידאנו

קדוש וברוך – מסכת חייו ופעלו של הגה”צ רבי רפאל ברוך טולידאנו זצוק”ל יום בשורה לעם ישראל עם הוצאת הספר רב הכמות והאיכות “קדוש וברוך” לתולדות חייו ופעלו הברוך של מנהיג יהדות מרוקו הגאון החסיד רבי רפאל ברוך טולידאנו זצוק”ל וזיע”א – הגאב”ד דמקאנס ובעל “קיצור שלחן ערוך”. הן חלפו

קרא עוד »

בית מתתיהו ח”ג להגאון רבי מתתיהו גבאי שליט”א

בית מתתיהו ג שמחה רבה בקרב שוחרי התורה וההלכה עם צאתו לאור של הספר הנכבד “בית מתתיהו” חלק שלישי הכולל מערכות חידושים, ביאורי סוגיות, תשובות הלכתיות בד’ חלקי הש”ע פרי עטו של האי גברא רבה ויקירא הגאון המופלג רבי מתתיהו גבאי שליט”א. ספר זה הנו נדבך נוסף בסדרת ספרי הגהמ”ח

קרא עוד »

קובץ שיחות – אלול וימים נוראים מגדולי חכמי תימן

קובץ שיחות – אלול וימים נוראים מגדולי חכמי תימן ברגשי גיל ועוז, הננו שמחים לבשר לציבור עמלי התורה ותופשיה וקהל עמך בית ישראל בארץ ובתפוצות, על צאתו לאור עולם של קובץ שיחות ומאמרים בענייני אלול וימים הנוראים מאת גדולי רבני תימן בדור האחרון. קובץ מפואר זה מלא וגדוש בשיחות חוצבי

קרא עוד »

שיעורי דעה – הלכות בשר בחלב

שיעורי דעה// שיעורי עיון בהלכות בשר בחלב   ספר ‘שיעורי דעה’ הוא יצירה בת 700 עמודים ובו שיעורי עיון עמוקים ונפלאים בהלכות בשר בחלב. לא מדובר כאן בסיכומי הלכות וקיצורי הלכות, אלא בשבעים וחמש מערכות עמוקות, הפורסות בפני הלומד את מיטב הסוגיות העיוניות ב’איסור והיתר’, בנושאי הלכות בשר בחלב, לאורכן

קרא עוד »

פרדס יוסף – ראש השנה

“פרדס יוסף החדש” על ראש השנה משולב עם כל נוסח המחזור בחיבה יתירה נתקבלה בציבור בני התורה הספר “פרדס יוסף החדש” על ראש השנה, אוצר פירושים וחידושים והערות מדברי רבותינו הראשונים והאחרונים, כולל חכמי זמנינו שליט”א בהלכה ובאגדה מאת הגאון רבי גמליאל הכהן רבינוביץ שליט”א. בד בבד יחד עם זאת

קרא עוד »

פירות הבית – הלכות רבית

פירות הבית – הלכות רבית שמחה רבה בקרב שוחרי התורה וההלכה עם הוצאת הספר הנכבד “פירות הבית” סובב והולך על הלכות רבית החמורות, אשר העלה ברוחו מתוך עמל ויגיעה רבה הגאון המובהק והמופלג, ספרא וסייפא רבי אשר פרוכטר שליט”א מורה ודאין וראש כולל בית מרדכי יצחק בתוככי עיה”ק ירושלים דדהבא.

קרא עוד »

אריה שאג – תשובות מרן הגר”ח קניבסקי

אריה שאג – תשובות מרן הגר”ח קניבסקי הופיע ויצא לאור הספר הנפלא “אריה שאג”, והוא אוצר בלום של אלפי שאלות ותשובות חידושים וביאורים ופנינים מתוקים מדבש ונופת צופים בכל חלקי התורה, מרבן של ישראל רבינו הגדול שר התורה מרן הגר”ח קניבסקי שליט”א, בתוספת הערות ביאורים ופירושים, כולל תשובות רבות ונכבדות

קרא עוד »

פלא דורש שעל הספר פלא יועץ

“פלא דורש” שעל הספר “פלא יועץ” מאז עלה על מכבש הדפוס הספר “פלא יועץ” בראשונה בחיי הגאון החסיד רבי אליעזר פאפו זצוק”ל, יצא בעשרות מהדורות ושפות והתחבב על כל תפוצות ישראל. ייחודו של הספר מתבטא בכך שנסדר על סדר הא”ב בערכי קודש המכילים אוצרות רוח, עצה והדרכה, לקחי מוסר ואגדה,

קרא עוד »

מה טובו אהליך יעקב – קובץ ג

מה טובו אהליך יעקב – קובץ ג שוחרי התורה וההלכה התבשרו בימים אלו על הוצאת הקובץ הנכבד “מה טובו אהליך יעקב” – מאסף תורני מפרי עטם של גדולי וחכמי התורה ולומדיה, פסקים ותשובות חדשות בענינים העומדים על הפרק ובארבעה חלקי השלחן ערוך וענינים שונים בעריכת הגאון הגדול המפורסם רבי גמליאל

קרא עוד »

חק לאלול

‘”חק לאלול’ לראשונה: ‘סדר לימוד יומי’ לחודש אלול איך משמרים את שלהבת ההתעוררות שניצתת בלב היהודי בתחילת חודש אלול? איך מכניסים ומשלבים אותה בתוך שגרת היומיום שאינה פוסקת? גדולי ישראל, ענקי הדורות הקודמים, מצאו עצה נפלאה לכך בדמות ‘לימוד יומי קבוע בחודש אלול’ של ספרים ולימודים המטהרים את הלב. כך,

קרא עוד »

אברהם בעודנו חי

אברהם בעודנו חי הן נודע בשערים תוקף ועוצם גדולתו וקדושתו של האי קדוש וצדיק מאורן של ישראל ומושיען בעת צרה כ”ק אדמו”ר הרה”צ רבי אברהם חיים ראטה זיע”א בעל “חוקי חיים” ובנו יחידו וחביבו של הגה”ק רבי אהרן ראטה זיע”א בעל “שומר אמונים” ומייסד חבורת ר’ אהרל’ה, שנשלח לנו למחיה

קרא עוד »

אדרת שמואל

אדרת שמואל לקראת יום היא”צ ה-110 לפטירת מרן הגאון רבי שמואל סלנט זצוק”ל (כ”ט אב תרס”ט-תשע”ט) ניתן להשיג שוב את היצירה התורנית הגדולה בכמותה ואיכותה (כ-800 עמ’) הספר “אדרת שמואל” הכולל לקט הנהגות ופסקים ממרא דארעא דישראל מרן הגאון רבי שמואל סלנט זצוק”ל לספר זה נלוה אף החיבור “ימי שמואל”

קרא עוד »

מנחת שאול

מנחת שאול עולם התורה וההלכה מברך ברכת הנהנין לרגל הופעת הספר “מנחת שאול” על הלכות טהרת המשפחה ומקואות שנכתב ונערך ע”י הגאון המופלג רבי שאול דניאל סעיד שליט”א הספר כולל את מקורות ההלכה ובירורי דינים העולים מדברי הגמרא, ראשונים ואחרונים ונושאי כלי השלחן ערוך עד פוסקי זמננו אשר מפיהם אנו

קרא עוד »

מה טובו אהליך יעקב – ב

מה טובו אהליך יעקב – קובץ ב שוחרי התורה וההלכה התבשרו בימים אלו על הוצאת הקובץ הנכבד “מה טובו אהליך יעקב” – מאסף תורני מפרי עטם של גדולי וחכמי התורה ולומדיה, פסקים ותשובות חדשות בענינים העומדים על הפרק ובארבעה חלקי השלחן ערוך וענינים שונים בעריכת הגאון הגדול המפורסם רבי גמליאל

קרא עוד »

עיונים במסכת יבמות

ספר ‘עיונים’ ח”ב – על מסכת יבמות יום בשורה לחובשי בית המדרש הוגי התורה ושוחרי העיון בדרך המסורה לרבותינו ראשי הישיבות ומעתיקי השמועה עם הופעת הספר ‘עיונים’ חלק ב על מסכתא ‘יבמות’ מאת הרב הגאון רבי אהרן [בהרי”ש] גרליץ שליט”א הוא פרי חידושיו אשר נאמרו בחבורת האברכים בכולל המפורסם בהיכלי

קרא עוד »

דביר קדשו – דברים

דביר קדשו – דברים יום בשורה לעולם התורה בהופעת הספר שרבים חיכו לו, “דביר קדשו” על חומש דברים, כרך נוסף שהינו ספר שמיני בסדרת הספרים החשובים על התורה והמועדים. מאת: הרה”ג ר’ יעקב גולדברג שליט”א ראש קיבוץ בישיבת באר התורה ברמת בית שמש. לאחר שספריו הראשונים על התורה והמועדים נתקבלו

קרא עוד »

נתיב מצותיך

ספר נתיב מצותיך – קאמרנא יום בשורה הוא לשוחרי תורת החסידות והקבלה, בהופעת הספר הקדוש והנפלא ‘נתיב מצותיך’ להגה”ק המקובל האלקי אדמו”ר רבי יצחק אייזיק יהודה יחיאל סאפרין מקאמרנא זיע”א. אשר ספריו הקדושים מפורסמים בכל קצוי תבל להאיר באור יקרות את אור תורת החסידות המסורה לנו מאור שבעת הימים מרן

קרא עוד »

אינו מתכוון

ספר ‘אינו מתכוין’ עולם התורה וההלכה התבשר בבשורה משמחת בהופעת הספר הנכבד ‘אינו מתכוין’. בשורה מיוחדת היא בדורינו שב”ה נתחברו ספרים רבים בכל מקצועות התורה וזכינו כי כל סוגיא וסוגיא נתלבנה עד סוף במרחבי הספרים הרבים שנתברך דורנו, ואילו סוגיא זו של אינו מתכוין עדיין לא זכינו שתתברר עד תומה,

קרא עוד »

לכו נרננה

לכו נרננה  תורת הגאולה במשנת גדולי ישראל אם חשבנו שבעולם הספר התורני, כבר אין יותר מה להפתיע, בא הרב אריה טאוב ומראה לנו שיש עדיין דברים שלא עלו על מכבש הדפוס, והשוק התורני משתוקק להם ומצפה להם בכליון עיניים. כיצד יש להתייחס לתקופתנו זהו נושא שנדחק לשוליים בשנים הראשונות לקום

קרא עוד »

גם אני אודך חלק י”ז – תשובות הגר”מ חליוה

גם אני אודך – תשובות הגר”מ חליוה שמחה רבה בקרב שוחרי התורה וההלכה עם הופעת כרך נוסף בסדרת הספרים “גם אני אודך” חלקים יז-יח (בכרך אחד) הכולל תשובות, בירורי הלכות ומשא ומתן וחילופי מכתבים בענינים שונים הנוגעים למעשה שהשיב מע”כ הגאון הגדול רבי משה חליוה שליט”א – רב ומו”צ בעי”ת

קרא עוד »

מה טובו אהליך יעקב – קובץ א

מה טובו אהליך יעקב – קובץ א שוחרי התורה וההלכה התבשרו בימים אלו על הוצאת הקובץ הנכבד “מה טובו אהליך יעקב” – מאסף תורני מפרי עטם של גדולי וחכמי התורה ולומדיה, פסקים ותשובות חדשות בענינים העומדים על הפרק ובארבעה חלקי השלחן ערוך וענינים שונים בעריכת הגאון הגדול המפורסם רבי גמליאל

קרא עוד »

אור השנים

ספר “אור השנים” עיקר עבודת האדם בעולם הזה ולכך הוא נוצר – בשביל עשיית המצוות, ומכיון שכן חובה עלינו לשום ולדעת מה הם המצוות שנצטוינו בהם וכיצד לעשותם. אחד הספרים הנודעים – אוצר יקר ונחמד המקיף את כל עניני התרי”ג מצוות בשם “אור השנים” יכונה, חברו וגם חקרו הגאון המקובל

קרא עוד »

מעט מהרבה

ספר ‘מעט מהרבה’ ישמח לב מבקשי ה’. בחיבה יתירה נתקבלה בציבור בני התורה הופעתו לאור עולם של הספר הנפלא ‘מעט מהרבה’ על הלכות נדה, כשמו כן הוא מעט הכמות ורב האיכות, המסכם בקיצור נמרץ ובסדר נפלא את דברי השולחן ערוך ונושאי כליו, בשפה ברורה ובנעימה, כשכל סעיף מפורט ומחולק לפי

קרא עוד »

דרכי השלחן

“דרכי השולחן” על שו”ע הלכות בשר בחלב בשורה טובה ללומדי דבר ה’ זו הלכה הופיע ויצא לאור הספר הנפלא “דרכי השולחן” על שו”ע הלכות בשר בחלב המעלות שזכה הספר להתעטר בו הוא סיכום בהיר של דברי השו”ע ונו”כ מתומצת וקל לזכרון. ביאור הסוגיות המורכבות בטוב טעם ודעת. דברים שאינם מדברי

קרא עוד »

קובץ ספרי סת”ם עם ביאור “מנחת סולת”

“קובץ ספרי סת”ם” עם ביאור “מנחת סולת” בשורה ושמחה לעולם התורה, ולהוגי הלכות סת”ם בפרט, בהיגלות נגלות אורה זו תורה, כרך נוסף בסדרת הספרים הנודעת “קובץ ספרי סת”ם” עם ביאור “מנחת סולת”, וגם בו כבראשונות יוצא לאור עולם תורתן של ראשונים מוגה ומדוקדק, ומבואר בביאור עמוק ורחב. וכן כלולים בו

קרא עוד »

השלחן הערוך לרב

יומא טבא לרבנן ותלמידיהון ביציאת “השלחן הערוך לרב” לאור עולם בימים אלה אחזה בעולם הספר התורני תכונה רבה והתרגשות מיוחדת בהופעת הספר המופלא “השלחן הערוך לרב“. עם צאתו לאור זכה ה”שלחן הערוך” החדש, לעורר הדים רבים בבתי המדרשות ובהיכלי התורה. ת”ח רבים גמרו עליו את ההלל וכבר זכה החיבור הנדיר הזה

קרא עוד »

כבודם של ישראל

כבודם של ישראל   בְּמִדְרַשׁ שִׁיר הַשִּׁירִים מוּבָא עַל הַכָּתוּב: “יִשָּׁקֵנִי מִנְּשִׁיקוֹת פִּיהוּ”, שֶׁהַקָּבָּ”ה נוֹטֵל אֶת דִּבְרֵיהֶם שֶׁל יִשְׂרָאֵל וּמְנַשֵּׁק אוֹתָם. מִלָּה הִיא דָּבָר רוּחָנִי, אֵינֶנּוּ מְבִינִים אֵיךְ שַׁיָּךְ לְנַשְּׁקָהּ, אַךְ בּוֹרֵא כָּל הָעוֹלָמִים יָכוֹל לְנַשֵּׁק גַּם דָּבָר רוּחָנִי, וְהוּא מְנַשֵּׁק אֶת הַמִּלִּים שֶׁבְּאֶמְצָעוּתָן עוֹשִׂים אֶת רְצוֹנוֹ – אִם אֵלּוּ

קרא עוד »

אריה שאג – במדבר

אריה שאג – במדבר בימים אלו הופיע הַסֵּפֶר אַרְיֵה שָאַג, כְרַך שְבִיִעי בסדרה המפוארת שכבשה לבבות רבים לאלפים ורבבות וקבעה מקום של כבוד בעולם הספר היהודי ונָסוֹב עַל חֻמַּשׁ במדבר משיעוריו של הַגָּאוֹן רַבִּי אַרְיֵה שֶׁכְטֵר שְׁלִיטָ”א, מִמְּיַסְּדֵי אִרְגּוּן “עֲרָכִים” וּמִנַּחְשׁוֹנֵי הַמְּחוֹלְלִים שֶׁל תְּנוּעַת הַתְּשׁוּבָה בָּאָרֶץ וּבָעוֹלָם, הַגָּאוֹן שליט”א נֵחַן בַּסְּגֻלָּה הַמְּיֻחֶדֶת וְהַנְּדִירָה שֶׁל “רוֹפְאֵי

קרא עוד »

אוצרות יוסף – במדבר

אוצרות יוסף – במדבר הגאון הגדול מקים עולה של תורה רבי יוסף מוגרבי שליט”א, נודע ביכולתו המופלאה לרתק את קהל שומעיו ולחדור אל הלבבות באופן מופלא, בבחינת “משכני אחריך נרוצה הביאני המלך חדריו”. רבי יוסף תובע ומחבק, מעודד ודורש. מרומם, ובה בעת יורד אל הפרטים הקטנים ביותר. פורט על נימי

קרא עוד »

קיצור שלחן ערוך מעדני השלחן

                                      מעדני השלחן על קיצור שלחן ערוך מה נכבד היום הזה בהופעת הספר החדש “מעדני השלחן” על “קיצור שלחן ערוך”, מאת האי גברא רבא האדיר שבכהונה הגאון הצדיק רבי לוי הכהן רבינוביץ זצ”ל אשר כבר נתפרסם בעולם התורה וההלכה בעקבות ספריו הנודעים ‘מעדני השלחן’ על שו”ע יו”ד (כדוגמת המשנ”ב,

קרא עוד »

זוהר עם פירוש דמשק אליעזר

פירוש ‘דמשק אליעזר’ קאמרנא על הזוה”ק לקראת יומא דהילולא קדישא של התנא האלקי רבי שמעון בר יוחאי זיע”א, אשר גלה סוד נסתרים בספר הזוהר הקדוש, וחיברו עליו כמה וכמה פירושים. אחד מהפירושים היסודיים שנתחבר על הזוהר הקדוש, הוא הפירוש הגדול ‘דמשק אליעזר‘, מהגה”ק המקובל האלקי שר בית הזהר מרן אדמו”ר

קרא עוד »

תורתו מגן לנו

הספר המיוחד לעניני ל”ג בעומר תורתו מגן לנו לקראת יום הילולא של התנא הקדוש מרעיש הארץ ומרגיז ממלכות, עיר וקדיש מן שמיא נחית אדוננו רשב”י זיע”א הקרב ובא, התעשר בימים אלו עולם הספרים התורני ביצירה חדשה ומעולה ספר “תורתו מגן לנו” ובו שלשה שערים נפתחים. החלק הראשון כולל בתוכו הערות

קרא עוד »

לקט הלכות

לקט הלכות דבר בעתו מה טוב ושמחה רבה בקרב שוחרי התורה וההלכה בהגלות נגלות אור יקרות, עם הוצאתו לאור של הספר הנכבד “לקט הלכות” העוסק בעניני דיומא שהזמן גרמן, סובב והולך בהלכות ועניני פסח, ל”ג בעומר, חג השבועות ועירובי תבשילין. ספר זה הנו נדבך נוסף מבית “בירורי חיים” – סדרת

קרא עוד »

אנשי חיל – מ”ח קניני התורה

  אנשי חיל – חידושים וביאורים במ”ח קניני התורה הקדושה אור חדש הפציע עם יציאת הספר החשוב “אנשי חיל” על מ”ח קניני התורה הקדושה,  הכולל בתוכו חידושים וביאורים במ”ח קניני התורה, הספר ערוך בצורה בהירה וברורה ע”מ שיוכל כל אחד לקנות את קניני התורה בשלימות, ולזכות לקניין אמיתי בלימוד התורה.

קרא עוד »

זכותא דיעקב

ספר זכותא דיעקב שמחה רבה בקרב שוחרי התורה, ההלכה והמוסר עם הוצאתו לאור של הספר הנכבד אשר מחזה ש-די יחזה “זכותא דיעקב” יכיל בקרבו מכתבי תורה, ענינים בהלכה, שיחות קודש ועובדות והנהגות מחייו של איש אלקים קדוש עמוד צלותהון דישראל רב רבנן מופת הדור מרן הגאון הצדיק רבי יעקב אדלשטיין

קרא עוד »

דברי מנחם על התורה

ספר “דברי מנחם” להרה”ק רבי מנחם מענדל מסטראפקוב זיע”א אור עולם הפציע בשדה הספר התורני עם הופעת הספר הקדוש “דברי מנחם” להרה”ק רבי מנחם מענדל מסטראפקוב זיע”א, בן הרה”ק בעל דברי שלום מסטראפקוב זיע”א, בן הרה”ק בעל דברי יחזקאל משינאווא זיע”א, בן הרה”ק בעל דברי חיים מצאנז זיע”א. הספר נדפס

קרא עוד »

הגדה של פסח כף החיים

הגדה של פסח – כף החיים בשורה טובה ומשמחת עם הופעת היצירה בשדה הספר התורני “הגדה של פסח משלחנו של מרן הגאון רבי יעקב חיים סופר זצוק”ל בעל כף החיים” בהוצאת מכון “מורשה”. הגדה זו מלאה וגדושה באוצר בלום של פירושים וחידושים, מנהגים ופסקים, משלים וסיפורים, אמרות טהורות והנהגות טובות

קרא עוד »

הגדה של פסח שפת הים

הגדה של פסח שפת הים בשורה חדשה ומשמחת נתבשר עולם התורה, עם ירידתה לדפוס של הגדה של פסח “שפת הים” במהדורה החדשה, כאשר לראשונה ראתה אור בדפוס שקלוב תקנ”ד ע”י המחבר הגאון המקובל איש אלקים מוה”ר זאב וואלף אלטשולר זללה”ה שכיהן כרב העיר לוצין המכונה ירושלים דלטביה, בדור דעה של

קרא עוד »

ובלכתך בדרך

ובלכתך בדרך – הלכות והליכות לנוסעים במטוס בס”ד הופיע ויצא לאור הספר שרבים חיכו לו “ובלכתך בדרך” –  הלכות והליכות לנוסעים במטוס, מטרת הספר לתת מענה הלכתי מפורט לכל השאלות אשר שכיחים מאוד סביב הנסיעה במטוס ואשר רבים אינם מודעים להם כלל ואף נכשלים בכמה מכשולות אשר עלולים להימצא בטיסה

קרא עוד »

הגדה של פסח שדי חמד

הגדה של פסח – שדי חמד אחד המפעלים הספרותיים המפוארים שקמו ביותר לעם ישראל בדורות האחרונים, הוא ללא ספק סדרת הספרים “שדי חמד” פרי רוחו ורעינו של גאון הדורות מאורן של ישראל קדוש יאמר לו מרן הגאון רבי חיים חזקיה מדיני זצוק”ל. בימים אלו הופיעה יצירה חדשה בשדה הספר התורני

קרא עוד »

הגדה של פסח מצות הפסח

הגדה של פסח מצות הפסח עולם התורה מברך בימים אלו ברכת הנהנין עם הוצאתה לאור של הגדה של פסח חדשה ומיוחדת “מצות הפסח” משיעוריו של הגאון הגדול רבי מנחם צבי ברלין שליט”א ראש ישיבת רבינו חיים עוזר בב”ב. הגדה זו המכילה יותר מ-500 עמו’ מלאה וגדושה באוצר בלום של מערכות

קרא עוד »

מעט מן האור

הספר “מעט מן האור” מבוסס על מאמרו של רבי ישראל סלנטר באור ישראל סי’ ל’. במאמר זה רבי ישראל משרטט את שלושת השלבים בתהליך שינוי האישיות ותיקון כוחות הנפש. עומק רעיונותיו מקשים מאד על ההבנה וקל וחומר על היישום בפועל. הספר “מעט מן האור” הוא סיכום שיטתי של יסודות מבנה

קרא עוד »

הגדה של פסח בעל שם טוב

אמר הבעל שם טוב לאנשיו: משל למלך שהיו לו בנים ואכלו תמיד על שלחנו, ואף שבשלחן המלך היו מעדנים וממתקים טובים מאד, מ”מ מרוב הרגל הבנים מהם לא היה להם תענוג כלל מזה. ואמר להם המלך: איעצכם, קחו שקים ומלאו מן הפירורים הנותרים מסעודת המלך והצניעו, ולפעמים יהיה לכם מהפרורים תענוג יותר מכל

קרא עוד »

משכני אחריך – ויקרא

שמחה רבה בקרב שוחרי התורה והמוסר עם הופעת הספר החשוב “משכני אחריך” שיחות ופנינים על ספר ויקרא – כרך נוסף בסדרת הספרים שכבשה את לבבות רבים וטובים מכל העדות והחוגים על סדר פרשיות התורה, פרי רוחו ורעיונו של הגאון הגדול רבי ראובן אלבז שליט”א ראש ישיבת “אור החיים” ומוסדותיה אשר

קרא עוד »

הגדה של פסח – פניני חיים

הגדה של פסח – פניני חיים שמחה רבה בקרב שוחרי התורה עם הוצאתה לאור של הגדה של פסח “פניני חיים” משלחנו של מרן הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד זצוק”ל – מרא דארעא דישראל. הגדה זו הקדימה לצאת כבר בימים אלו מפני התוספת שיש בה והיא: חידושי ופניני ארבע פרשיות שקלים,

קרא עוד »

פרקי הדרכה

פרקי הדרכה לרגל יומא דהילולא הרביעי של האי גאון צדיק ונשגב מוהר”ר לוי הכהן רבינוביץ זצוקללה”ה וזיע”א בעל “מעדני השלחן” הופיע הקובץ הנכבד “פרקי הדרכה” ללימוד התורה וקיום מצוותיה עפ”י הדרכותיו והוראותיו של האי צדיק וקדוש. הן האי גברא רבא ויקירא זה נודע בחייו כאחד מצדיקי וגאוני הדור ומשיירי כנסת

קרא עוד »

פרדס יוסף החדש – פורים

“פרדס יוסף החדש” פורים את הגאון הנפלא רבי גמליאל הכהן רבינוביץ’ שליט”א, מחבר סדרת הספרים “גם אני אודך”, אין צורך להציג בפני עמלי תורה ומעייני הקבצים התורניים השונים, כאשר הרב רבינוביץ’ שליט”א מציג בקביעות בפני הלומדים הערות וקושיות, בירורי הלכה מרתקים ונושאים תורניים לא שגרתיים בקבצים ובמאספים התורניים הרבים, יחד

קרא עוד »

אוצר הזמנים – פורים

‘אוצר הזמנים – פורים’   שמחה רבה שוררת בקרב שוחרי תורה והלכה, עם הופעת הספר “אוצר הזמנים – פורים”, שחיבר הרב הגאון רבי אהרן מרדכי בריסק שליט”א דומ”ץ קהל טאשנאד בארה”ב, ומחבר הסידרה המפורסמת “אוצר הזמנים” [ו’ חלקים]. הספר כולל בו “מבואות והלכות בירורי שיטות ועיונים בעניני פורים”, כאשר בתחלת

קרא עוד »

יקרא דצבורא

  עולם התורה וההלכה מברך בימים אלו ברכות הנהנין עם הופעת הספר הנכבד “יקרא דצבורא” – סובב והולך בעניני טורח צבור וכבודם והמסתעף, פרי עמלו ומעשה ידיו להתפאר של רבי שמעון אמסלם שליט”א. הספר רב הכמות (כ-600 עמו’) כולל בתוכו נושא הנדון בספרי הפוסקים והשותי”ם ונוגע למעשה בחיי היום יום,

קרא עוד »

כאיל תערוג כרך רביעי

כאיל תערוג כרך רביעי אור חדש הופיע בימים אלו – כרך רביעי מסדרת הספרים “כאיל תערוג” והוא יריעה מיוחדת של למעלה מ-600 עמו’ מכבשונו של רבינו מרן רה”י הגראי”ל שטיינמן זצוק”ל בעניני יורה דעה וחושן משפט, מתורתו הבהירה ועצתו אמונה, מה שהשיב לרבבות השואלים שנהנו ממנו עצה ותושיה ברבות השנים

קרא עוד »

שנים מקרא ואחד תרגום – מהדורת ברדיטשוב

רבים משלומי אמוני ישראל מברכים בימים אלו ברכת הנהנין על הבשורה המשמחת בהופעת חיבור חדש ומחודש “שנים מקרא ואחד תרגום” במהדורת פאר משופרא דשופרא – חמשה כרכים מהודרים בעיצוב נאה ומשובח וכתב אשורית מהודר. מהדורא זו התברכה בהוספות רבות ומגוונות, ביניהם: אותיות מאירות עיניים – כל פסוק בשורה חדשה. מבוא

קרא עוד »

עמודיה שבעה

ספר “עמודיה שבעה”   בסייעתא דשמיא הפציע בשמי העולם התורני הספר המיוחד והמופלא לבית היהודי, כללי הנהגת הבית מתוך שיעורי הדרכה לחתנים שנאמרו ע”י הגאון האדיר רבי אברהם גנחובסקי זצוק”ל בישיבת טשעבין, וכעת תורגמו ונערכו ביד אומן.   בספר נכבד זה מופיע לראשונה משנתו הבהירה ומפעימת הלבבות של הגאון המופלא הרב גנחובסקי

קרא עוד »

אריה שאג – שמות

בימים אלו הופיע הספר הנכבד “אריה שאג” הכולל דרשות חוצבות אש על ספר שמות מאוצרותיו של המגיד מישרים הנודע הגה”צ רבי אריה שכטר שליט”א. הגאון המחבר שליט”א כבר נודע בשער בת רבים כאחד ממקימיעולה של תשובה בדורנו ומגיד מישרים מזה שנות דור, במשך שנים רבות זכה וזוכה לחזק בנטפי מתק

קרא עוד »

“הכנה למצוה על ידי דיבור”

הן נודע בשער בת רבים גודל ענין ההכנה לקיום המצוות, אשר הוא אחד מהסיבות לתקנת הקדמונים לאמירת ‘לשם יחוד’ קודם עשיית המצוות, וכמו שכתב בספה”ק קדושת לוי:  מבואר בספרי יראים דכל מצוה קודם עשותה צריכה הכנה להכין עצמו לעשות בקדושה ובטהרה, ולהכי אמרינן לשם יחוד קודשא וכו’ קודם עשיית המצות

קרא עוד »
  • הרשמה
איבדת את הסיסמה שלך? אנא הזן את שם המשתמש שלך או כתובת דואר אלקטרוני. אתה תקבל קישור ליצירת סיסמא חדשה באמצעות דואר אלקטרוני.
.
0
דילוג לתוכן