“הכנה למצוה על ידי דיבור”

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב print
0
(0)

הן נודע בשער בת רבים גודל ענין ההכנה לקיום המצוות, אשר הוא אחד מהסיבות לתקנת הקדמונים לאמירת ‘לשם יחוד’ קודם עשיית המצוות, וכמו שכתב בספה”ק קדושת לוי:  מבואר בספרי יראים דכל מצוה קודם עשותה צריכה הכנה להכין עצמו לעשות בקדושה ובטהרה, ולהכי אמרינן לשם יחוד קודשא וכו’ קודם עשיית המצות שהוא הכנה למצוה, ומחמת שמכין עצמו מגלה דעתו שחביבה מצוה בעיניו ומצפה ומשמח לעשותה, ואחר כך בעשותה יעשנה בלב שלם שלא יחללנה ויפגמנה בעשותה, שהרי נשרש בלבו אהבה של המצוה ההיא.

ונודעו דברי הרה”ק רבי אלימלך מליז’ענסק זי”ע בצעטיל קטן שלו: בכל הדברים שבעולם, הן בתורה, הן בתפלה, הן במצות מעשיות, ירגיל את עצמו לומר בזה הלשון, הריני עושה זאת לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתה לעשות נחת רוח להבורא יתברך שמו, וירגיל את עצמו לומר זאת בתוכיות ופנימיות הלב ובהמשך הזמן ירגיש הארה גדולה באמירה זו, אמנם כידוע מחמת ההרגל באמירת ‘לשם יחוד’ נעשה הדבר כמצות אנשים מלומדה בלי הרגש וכוונה, וכבר מיתאמרא בשם צדיקים שצריך לתקן אמירת ‘לשם יחוד’ על ה’לשם יחוד’…

לכן יום בשורה הוא לכל עובד ד’ ולכל החפץ לעורר לבו לקיום המצוות באהבה, עם הופעת היצירה התורנית הנפלאה ‘הכנה למצוה על ידי דיבור’ על מדפי הספרים בימים אלו. בעיון קל בדפי הספר מתגלה לנגד עינינו אוצר יקר על כל עניני אמירת ‘לשם יחוד’ בהלכה ובאגדה הפרוס בבהירות וביסודיות על פני 320 עמודים.

חלק ההלכה בספר זה מתחיל בפולמוס הגדול סביב אמירת ‘לשם יחוד’ שהתחיל לפני כ-250 שנה עם צאתו לאור עולם של ספר תשובות הגאון ה’נודע ביהודה’ שבו יצא בחריפות כנגד אמירה זו שהחלה להתפשט בתקופתו ע”י הבעש”ט הק’ ותלמידיו, ומובא בו בירור מקיף אודות דעת קדשו של הנוב”י וסיבת התנגדותו והאם חזר בו בסוף ימיו. כמו כן מובאת תשובתו הנודעת של הגה”ק בעל הבאר מים חיים זי”ע שבה ביאר את גודל נחיצות אמירת לשם יחוד וכתב להשיב על כל טענות הנוב”י, בתוספת דברי הפוסקים המפלפלים בפלוגתא זו.

בהמשך מובא ליקוט נרחב מעשרות ספרי שו”ת והלכה על עניני אמירת ‘לשם יחוד’, מחולק לנושאים שונים כגון: אמירתו למי שלא בא בסוד ד’, אמירתו בכוונה, אמירתו פעם אחת בכל יום, אופן אמירת שם הוי”ה בלא חשש איסור הוגה את השם באותיותיו, וכן יריעה מיוחדת על מנהגם של גדולי הדורות באמירת לשם יחוד, ובו גילויים מעניינים על מנהגי הגר”א והחתם סופר, ודברי הגאונים שלא נמנו על עדת החסידים ובכל זאת הזכירו בספריהם את גודל חשיבות אמירת ‘לשם יחוד’ לפני קיום המצוות.

בחלק האגדה בספרא דנן מוצאים אנו ביאורים יקרים על כל תיבה ותיבה מאמירת ‘לשם יחוד’, מספרי חסידות, דרוש, מוסר וקבלה, שעל ידם תהיה אמירה זו בכוונת הלב כראוי, וכן לקט מקיף על מקורות אמירת הנני מוכן ומזומן – לשם יחוד – ויהי נועם, וטעמי אמירתם.

ניתן לומר כי הרב המחבר הגר”ש גוטמן שליט”א דומ”צ בד”צ הישר והצדק – אלעד אשר כבר פקיע שמיה בההדרת ספרי רבותינו הראשונים וחיבור ספרים רבים מדיליה, לא הניח פינה שלא נגע בה ביד אומן ובהיקף נפלא על כל עניני אמירת לשם יחוד, וכל ההוגה בספר ‘הכנה למצוה על ידי דיבור’ יקבל במעשי מצוותיו טעם חדש והרגש אחר ע”י ‘הכנה דרבה’ כראוי.

נסיים בביאורו הנפלא של הגה”ק האמרי אמת מגור זי”ע על המדרש שקורא למצות שילוח הקן ‘מצוה קלה שבקלות’, דיש להבין פשר הדבר שקראוה כן, וביאר כי בכל המצוות המצוה בפני עצמה אינה קשה כ”כ לקיים, ומה שהיצה”ר משתדל שהאדם לא יקיים את המצוה הוא רק על ההכנה של המצוה, ואצל שילוח הקן שאמרה תורה (דברים כב, ו) ‘כי יקרא’ ודרשינן (חולין קלט.) פרט למזומן, אין בה כלל מציאות כלל של הכנה למצוה, ולכן נקראת מצוה זו ‘קלה שבקלות’ דהיצה”ר אינו משתדל כ”כ שלא לקיימנה.

על כן ודאי כל המעיינים בספרא רבה הדין יחזיקו טובה להרב המחבר שליט”א על הזכות הגדולה שזיכה את הרבים, שעל ידה יהיה בבחינת מצוה גוררת מצוה, ויזכה הלאה לזכות את הרבים בחיבוריו המועילים אשר עולים על שולחנם של מלכים.

 

כמה שימושי היה הפוסט?

לחץ על כוכב כדי לדרג אותו!

דירוג ממוצע 0 / 5. ספירת קולות: 0

אין הצבעות עד כה! היה הראשון לדרג את הפוסט הזה.

אנו מצטערים שהפוסט הזה לא היה שימושי עבורך!

תנו לנו לשפר את הפוסט הזה!

ספר לנו כיצד נוכל לשפר את הפוסט הזה?

הורד כ-PDF

מאמרים נוספים

הכתב והמכתב ח”ב

5 (1) הכתב והמכתב חלק ב’ כשהוא רכון על מחברות חידושיו הפזורות על השלחן, ישב ר’ משה והתבונן בכתבי ידו. “מתי אעשה

הגדה של פסח ויגד משה

0 (0) הגדת “ויגד משה” מאוצרו של מרן פוסק הדור הגר”מ שטרנבוך שליט”א בשמחה רבה התבשרו המוני בית ישראל, תלמידי חכמים לצד

מתיקות המועדים – פסח

0 (0)   כרך חדש בסדרה המבוקשת! ספר מתיקות המועדים על חג הפסח, רואה אור לאחר הצלחתם של הספרים הקודמים על הימים

כתיבת תגובה

הירשמו לניוזלטר שלנו

הזן את כתובת המייל שלך כדי להירשם לאתר ולקבל הודעות על פוסטים חדשים במייל.