“מה בצע בדמי” – חלקו של יהודה בבנין בית המקדש

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב print
3
(2)

פרק ל שבתהלים מתחיל “מזמור שיר חנוכת הבית לדוד”, אבל למעשה לא כתוב שם כלל בענין בנין הבית, אלא אודות זה שניצל ממיתה וה’ עזר לו (שכנראה זה משל על שחשב שלא יזכה לעוה”ב בגלל חטא דבת שבע, ובפועל נבנתה ביהמ”ק על אדמתו וע”י בנו ובזכותו. ועי’ במלבי”ם שאכן כתב שהפרק סובב על הצלה ממיתה גשמית). וכבר דקדקו רבים בזה.

והאריך רד”ק לבאר שאכן הנקודה העיקרית בזמר זה היא מעלת התשובה, ואף דוד לא נתכוון אלא לומר עד כמה גדולה כח התשובה, שהוא חשב שלא יזכה לחיי עוה”ב ובפועל זכה שנפתחו שערי ביהמ”ק בזכותו (עי’ סנהדרין קז ע”ב).

והנה מצאתי בפרק זה פסוק מעניין, בו דוד כביכול טוען כלפי מעלה: “מה בצע בדמי ברדתי אל שחת, היודך עפר היגיד אמתך”, ומיד נקשר אצלי דבריו עם דברי זקנו יהודה שאמר כעי”ז: “מה בצע כי נהרוג את אחינו וכסינו את דמו“, ובזה הציל למעשה את יוסף מן המיתה.

ואולי השתמש דוד באותה מטבע לשון של זקנו בכדי לעורר רחמי שמים, לאמר ‘ראה והביטה שטענת זקני היתה מוצדקת, ולבסוף ניצל יוסף, וא”כ מה בצע בדמי ברדתי אל שחת, היודך עפר היגיד אמיתך?’, ואכן קיבל הקב”ה טענתו ו”הפכת מספדי למחול לי” וכו’.

ואכן ראיתי בזהר בראשית רנט ע”א כתוב, שהטעם שרצועה היתה יוצאה מחלקו של יהודה ונכנסה בחלקו של בנימין ובה היה מזבח בנוי (עי’ יומא יב ע”א וזבחים נג ע”ב), וזכה יהודה שחלק מביהמ”ק היתה בחלקו, הוא לפי שבנימין הרי זכה שביהמ”ק נבנתה בחלקו לפי שלא היתה לו חלק במכירת יוסף (עי’ ב”ר פצ”ט ס”א), וגם ליהודה היתה זכות בהצלת יוסף בזה שאמר “מה בצע”.

*

ובאמת יתכן שדבר זה נרמז בב”ר פ”צ ס”ח, שיעקב אמר ליהודה בברכתו לפני מותו: “מטרף בני עלית”, שלא טרף את יוסף כפי שחשדו, והובא בספורנו וברש”י שהגדיל עשה וכתב: “מטרף בני עלית – סלקת את עצמך, ואמרת מה בצע וגו'”, וכנראה שהוסיף מעלתו שאף הציל את יוסף בכדי לבאר המשך דברי יעקב ליהודה, שרומזים על שלטון זרעו ובנין ביהמ”ק ע”י דוד ושלמה.

וכבר הבאנו דברי חז”ל שהמזבח היה בנוי בחלקו של יהודה, וע”פ דברי המדרש ורש”י וספורנו יתכן לומר שזכה לחלק המזבח דווקא, כי תחת החשד שבאשמתו “טרוף טורף יוסף”, הרי למעשה “מטרף בני עלית”, ולכן לו יאה חלק המזבח שטורף הקרבנות.

ולא דבר ריק הוא מכם לפרש “טורף” על המזבח, שהרי יעקב אמר על בנימין “בנימין זאב יטרף, בבוקר יאכל עד ולערב יחלק שלל”, ותירגם אונקלוס “בנימין בארעיה תשרי שכנתא, ובאחסנתיה יתבני מקדשא, בצפרא ובפניא יהון מקרבין כהניא קרבנא, ובעדן רמשא יהון מפלגין מותר חולקהון משאר קדשיא”. הרי ענין “יטרף” סובב על המזבח, ולכן כיון שיהודה “מטרף בני עלית”, זכה למזבח בחלקו – בבחינת מדה כנגד מדה (עי’ סנהדרין צ ע”א ועוד).

ואכן יעו’ בגמ’ זבחים הנ”ל: “וקרן מזרחית דרומית לא היה לה יסוד, מ”ט? אמר ר’ אלעזר: לפי שלא היתה בחלקו של טורף. דאמר רב שמואל בר רב יצחק: מזבח אוכל בחלקו של יהודה אמה. אמר רבי לוי בר חמא אמר רבי חמא ברבי חנינא: רצועה היתה יוצאה מחלקו של יהודה ונכנסה בחלקו של בנימין…”, והגמ’ השתמשה במטבע לשון “בחלקו של טורף” כשהכוונה לבנימין זאב יטרף, כי כאן מדובר במזבח שענינו לטרוף הקרבנות, וכן פירש”י שם ודו”ק.

*

ולענינינו אפ”ל, שדוד ביקש להנצל ממיתה רוחנית והשתמש בנוסחת יהודה זקנו “מה בצע” להרוג, ובזכות טענה זו ניצל ונהפך מספד למחול וחטאו לפתיחת שערי ביהמ”ק בזכותו, ואכן יהודה עצמו זכה שבזכות אומרו מה בצע ו”מטרף בני עלית” היתה חלק המזבח הטורף קרבנות בנויה בחלקו.

כמה שימושי היה הפוסט?

לחץ על כוכב כדי לדרג אותו!

דירוג ממוצע 3 / 5. ספירת קולות: 2

אין הצבעות עד כה! היה הראשון לדרג את הפוסט הזה.

אנו מצטערים שהפוסט הזה לא היה שימושי עבורך!

תנו לנו לשפר את הפוסט הזה!

ספר לנו כיצד נוכל לשפר את הפוסט הזה?

הורד כ-PDF

מאמרים נוספים

הכתב והמכתב ח”ב

5 (1) הכתב והמכתב חלק ב’ כשהוא רכון על מחברות חידושיו הפזורות על השלחן, ישב ר’ משה והתבונן בכתבי ידו. “מתי אעשה

הגדה של פסח ויגד משה

0 (0) הגדת “ויגד משה” מאוצרו של מרן פוסק הדור הגר”מ שטרנבוך שליט”א בשמחה רבה התבשרו המוני בית ישראל, תלמידי חכמים לצד

מתיקות המועדים – פסח

0 (0)   כרך חדש בסדרה המבוקשת! ספר מתיקות המועדים על חג הפסח, רואה אור לאחר הצלחתם של הספרים הקודמים על הימים

כתיבת תגובה

הירשמו לניוזלטר שלנו

הזן את כתובת המייל שלך כדי להירשם לאתר ולקבל הודעות על פוסטים חדשים במייל.