שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp

מאמרים אחרונים

הספר החדש ביותר באתר כרגע

ביאור במשנה “ואפילו עני שבישראל”

בגמ’ פסחים (צט ע”ב) במשנה איתא וז”ל: ערב פסחים סמוך למנחה לא יאכל אדם עד שתחשך אפילו עני שבישראל לא יאכל עד שיסב ולא יפחתו לו מארבע כוסות של יין ואפילו מן התמחוי, עכ”ל המשנה.

ונשאלתי מידיד היקר הרה”ג גמליאל הכהן רבינוביץ שליט”א, דלכאורה  מה שכתב המשנה, “אפילו עני שבישראל לא יאכל עד שיסב”, מילת “שבישראל” מיותר דהרי פסח הוא לעם ישראל ולא לגוים וא”כ ברור הוא שאפילו עני לא יאכל עד שיסב, והוא רק לישראל, וצ”ע.

והנה ברש”י ד”ה  ואפילו עני שבישראל לא יאכל, פירש, וז”ל: בלילי פסחים עד שיסב כדרך בני חורין זכר לחירות במטה ועל השלחן, עכ”ל.

וכן הוא ברשב”ם בד”ה ואפילו עני שבישראל לא יאכל, וז”ל: בערבי פסחים עד שיסב כדרך בני חורין במטה ועל השלחן זכר לחירות, עכ”ל.

והנה עפ”י פירוש רש”י ורשב”ם, עלה ברעיוני לתרץ מה הטעם שנקטה המשנה, אפילו עני “שבישראל”, דבאה המשנה לומר שמה שהעני צריך גם הוא להסב, הוא מחמת שביום זה יצאו עם ישראל ממצרים, וקבלו תוספת מעלה ע”י שיצאו לחירות מארץ מצרים דעד עכשיו היו עבדים לפרעה במצרים ועכשיו הם בני חורין ועל כן מחמת שיום זה גרם לעם ישראל למעלה שנהיו לעם ישראל, על כן אפילו עני שבישראל שלכאורה לא ניכר בו מחמת עניותו את המעלה של ישראל (וכמו שכתבו התוס’ (שם) ד”ה ואפילו עני שבישראל לא יאכל עד שיסב, וז”ל: דסלקא דעתך דהסיבת עני לא חשיבא הסיבה דאין לו על מה להסב ואין זה דרך חירות),  אבל מחמת שיום זה גרם לנו להיות לעם ישראל ולהתעלות לכן אפילו עני שבישראל חייב להסב. ומהאי טעמא נ”ל שהיום גורם לישראל את מעלתם, מחוייבים אנו לדאוג, שיהיה לעניים יין לד’ כוסות לפסח מחמת שלא יהיה נפגם ביום זה מעלתם של עם ישראל, והכל יהיה בשלמות מעלתם של עם ישראל.

כמה שימושי היה הפוסט?

לחץ על כוכב כדי לדרג אותו!

דירוג ממוצע / 5. ספירת קולות:

אנו מצטערים שהפוסט הזה לא היה שימושי עבורך!

תנו לנו לשפר את הפוסט הזה!

נהנית מהמאמר? כתוב פידבק למחבר! וכך תוכל גם לקדם אותנו בגוגל

לפוסט הזה יש תגובה אחת

  1. עי’ מדרש רבה ריש בשלח ויסב אלהים את העם, מכאן אמרו רבותינו אפי’ עני שבישראל לא יאכל עד שייסב

כתיבת תגובה

מאמרים דומים

ליל הסדר
הרב רן יוסף חיים מסעוד אביחצירא

רמזים בסימני ליל הסדר

  חלק א: ליקוט קטן מתוך הגדת הרמח”ל זיע”א (רמזים בסימני ליל הסדר קדש ורחץ וכו’) עם הוספות וביאורים ממני על הסימנים הנ”ל. לע”נ הרמח”ל

קרא עוד »
סגירת תפריט
×
×

עגלת קניות

מחבר ספרים?

תוכל להצטרף עכשיו!

תוכל לצרף את הספר שלך מיידית לאתר, בפאנל החדש שלנו.