מנין שהמילים “זה אלי ואנוהו” אמרו השפחות

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב print
0
(0)

בעלון שבועי “פחד דוד” לשביעי של פסח (עלון מס’ 405) היו”ל ע”י מוסדות “אורות חיים ומשה”, במדור “מן המעיין” כתבו, וז”ל: “זה אלי ואנוהו” (שמות טו ב), תמיהה גדולה תמהו המפרשים בדברי חז”ל “ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בנבואה, דכתיב “זה אלי ואנוהו”. מנין שהשפחות אמרו דבר זה. ובספר “פנינים יקרים” הביא ביאור נחמד לכך בשמו של רבינו חיים מוולאזין זצוק”ל ע”פ מה שאמרו חז”ל במשנה ביכורים “גר מביא (ביכורים) ואינו קורא, מפני שאינו יכול לומר “ואת האדמה אשר נתת לאבותינו” ולפי זה יוצא שגם עבד ושפחה, פטורים מן הקריאה הנהוגה בעת הבאת הביכורים. והנה היה קשה להם לרבותינו ז”ל פשר שינוי לשון הכתוב, “זה אלי ואנוהו אלהי אבי וארוממנהו” – פתח בלשון “אלי” וסיים ב”אלהי אבי” ולכן פירשו שתחילת הפסוק אמרו השפחות שלא יכלו לומר כלפי עצמם “אלהי אבי”[1], וסוף הפסוק אמרו ישראל כולם. ומכיון שמוכח מתחילת הפסוק שאותו אמרו השפחות, ואמרו “זה אלי”, כמורה באצבע, לכן דרשו “שראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בנבואה”, ע”כ.

 

רמז על ענין ראתה שפחה על הים

עוד הובא בעלון הנ”ל על הפסוק “עזי וזמרת י”ה”, וז”ל: דקדק בחשבון, מורי ורבי משה גאלנטי ז”ל מח”ס “אלף המגן”, והעלה בדקדוק מספר פסוק “עזי וזמרת יה ויהי לי לישועה זה אלי ואנוהו אלהי אבי וארוממנהו”, כמספר, “ראתה שפחה על הים מה שלא ראה אדם” (פרפראות לחכמה), עכ”ל.

ראיתי בפיוט לשביעי של פסח לרבי דוד בן חסין[2] זצוק”ל וזיע”א, שכה כתב “ראתה שפחה על הים, כראות משה איש נאמן. כבוד אל חי וקים, וכל נסתר ונטמן. כאיש בחור נגלה בים, ובסיני כזקן רחמן. בתוך מרכבו ארגמן, אין לו שנוי גם תמורה, עכ”ל.

וצ”ע מהו מקורו של רבי דוד בן חסין שראתה שפחה על הים כראות משה איש נאמן שהיתה השגת השפחה כהשגת משה רבינו ע”ה, ואולי עפ”י מה שהבאנו לעיל משם הרמ”ע מפאנו זצןק”ל שכל הדור היה שווה בהשגה על הים, זה מקורו.

ומצאתי בקובץ הנקרא “עולת שבת בשבתו ומועד במועדו דברים בעתם” בפר’ בשלח (חידושי אגדה על הפרשה) עמ’ יג שכתב, וז”ל: ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי. כתב הרה”ק רבי ישראל מצורטקוב בזה, דגבי מתן תורה מצינו שהיו הדרגות שונות בקרבתם להר סיני, משה לעצמו, אהרן לעצמו, הזקנים לעצמם, וכל ישראל לעצמם, ואילו בקריעת ים סוף היו כולן שוין, והענין, דבמתן תורה שענינו תורה שהוא בהשגה בשכל האדם, יש מדריגות שונות, כל אחד כפי השגתו, אבל בקריעת ים סוף שהיה בבחינת ויאמינו בה’, שהוא אמונה פשוטה, בזה היו כל ישראל שוין, וגם שפחה שעל הים ראתה כגדול שבישראל, עכ”ל. (מתוך גנזי ישראל).

ובזה מובן מה שכתב רבי דוד בן חסין  “ראתה שפחה על הים, כראות משה איש נאמן”, והיינו שהיתה ההשגה של כולם באותו דור שווה.

ויש להוסיף על זה שהוא פלא גדול ונס גדול יש בזה שההשגה של כל הדור היתה שווה, כי השגה של האדם היא כפי השגתו, וא”כ כולם זכו להשגה גדולה למרות שלא היו מוכנים מלפני כן לאותה השגה.

 

תועלת מה שראו עם ישראל על הים לעתיד לבוא

בספר הקדוש “תפארת שלמה” (מרדומסק) פר’ בשלח כתב בד”ה ויסע משה (באמצע דבריו, ד”ה והנה גם כאן), וז”ל: והנה גם כאן אחר שהגיעו ישראל בים אל המדריגה הגדולה ראתה שפחה על הים מה שלא ראו הנביאים (פרש”י שמות טו, ב) והנה נתנו גם כן אל לבם להסתכל על לעתיד וכו’, עכ”ל עיי”ש כל דברי קודשו.

והנה כוונת דבריו שאחרי שהגיעו למדריגה הגדולה בקריעת ים סוף שראתה שפחה על הים מה שלא ראו הנביאים נתנו את לבם, להסתכל על העתיד, והיינו שראו מה יהיה לעתיד בדורות הבאים עם בני ישראל, נתנו לבם להסתכל על העתיד מה לפעול לטובת בני ישראל לעתיד, וזאת היתה פעולתם ע”י מה שראו בקריאת ים סוף.

 

[1] א”ה ריחמ”א, ועפ”י זה יש לומר שהשפחה שראתה על הים הייתה מהגרים שהצטרפו לעם ישראל כשיצאו ממצרים.

[2] א”ה ריחמ”א, תולדות רבי דוד בן חסין עיין בספר “מלכי רבנן” לרבי יוסף בן נאיים זצוקללה”ה באות ד’ ערך מו”ה דוד בן חסין, ואכתוב כאן בקיצור נמרץ, רבי דוד בן חסין ב”ר אהרן ז”ל אחד מחכמי מקנאס נולד סביב שנת ת”ץ ונתבש”מ אחר שנת תק”ן, הוא חתנו ותלמידו של מוהר”ר מרדכי בירדוגו זצ”ל, והיה משורר גדול וחיבר כמה פיוטים וקינות וקצת מהם נדפסו בס’ מיוחד אשר שם את שמו “תהלה לדוד”. עוד חיבר ספר דרושים שמו “מגדול דוד” על סדר הפרשיות עדין בכ”י, וקונטרס מקומן של זבחים שיר גדול כולל דיני שחיטה וטריפות ונדפס בספר “תהלה לדוד”, ויתר שיריו שחיבר עוד עדיין בכ”י, ומספרם מ”ד וקרא את שמו “שתל דוד”, לרב הנ”ל היו תשעה בנות, ומתוך שיריו ניכר שהיה לו יד ושם בקבלה וכו’ ועיי”ש עוד מתולדות חיו.

כמה שימושי היה הפוסט?

לחץ על כוכב כדי לדרג אותו!

דירוג ממוצע 0 / 5. ספירת קולות: 0

אין הצבעות עד כה! היה הראשון לדרג את הפוסט הזה.

אנו מצטערים שהפוסט הזה לא היה שימושי עבורך!

תנו לנו לשפר את הפוסט הזה!

ספר לנו כיצד נוכל לשפר את הפוסט הזה?

הורד כ-PDF

מאמרים נוספים

הכתב והמכתב ח”ב

5 (1) הכתב והמכתב חלק ב’ כשהוא רכון על מחברות חידושיו הפזורות על השלחן, ישב ר’ משה והתבונן בכתבי ידו. “מתי אעשה

הגדה של פסח ויגד משה

0 (0) הגדת “ויגד משה” מאוצרו של מרן פוסק הדור הגר”מ שטרנבוך שליט”א בשמחה רבה התבשרו המוני בית ישראל, תלמידי חכמים לצד

מתיקות המועדים – פסח

0 (0)   כרך חדש בסדרה המבוקשת! ספר מתיקות המועדים על חג הפסח, רואה אור לאחר הצלחתם של הספרים הקודמים על הימים

כתיבת תגובה

הירשמו לניוזלטר שלנו

הזן את כתובת המייל שלך כדי להירשם לאתר ולקבל הודעות על פוסטים חדשים במייל.