ושמרו דרך ה’

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב print
0
(0)

בראשית יח, יז-כ.  וה’ אמר המכסה אני מאברהם אשר אני עשה:  ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום ונברכו בו כל גויי הארץ:  כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה’ לעשות צדקה ומשפט למען הביא ה’ על אברהם את אשר דבר עליו:

מבואר במקראות אלו שסיבת בחירת אברהם שממנו יצא העם אשר בחר ה’ עד עולם, הוא מחמת שבניו הם אלו שישמרו את דרך ה’ בעולם.

מצינו בכל התנ”ך הרבה בענין דרכי ה’, כאשר עיקר המכוון הוא לשני עניינים, א. מידות והנהגות ה’ וכגון ‘הודיעני נא את דרכך, ואדעך למען אמצא חן בעיניך’, וכן הציווי ‘ללכת בכל דרכיו’. ב. מהלך ה’ בעולם מראשיתו עד אחריתו לכל מהלך ההיסטוריה עד שיבוא העולם לתכליתו, וכגון ‘בים דרכך ושבילך במים רבים ועקבותיך לא נודעו, נחית כצאן עמך ביד משה ואהרן’, וכן ‘לדעת בארץ דרכך בכל גוים ישועתך’, וכן ‘אלהים בקודש דרכך מי אל גדול כאלהים, אתה האל עושה פלא הודעת בעמים עוזך, גאלת בזרוע עמך בני יעקב ויוסף סלה’, וכן ‘כי גבהו שמים מארץ כן גבהו דרכי מדרכיכם ומחשבותיו ממחשבותיכם’.

נראה שבפסוקים דלעיל, במקום שהוזכר לראשונה ענין דרך ה’, וכעילה לבחירת עם ישראל, מתאחדים להם שני דרכים אלו יחד לדרך אחת, וכוונת המקרא לשניהם כאחד. שהרי אם כל הענין הוא רק הליכה בדרכי ומידות ה’, אם כן היה נאמר ‘אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ללכת בדרך ה’ לעשות צדקה ומשפט’, וכמו שכתוב בכל המקומות בהם הכוונה היא למידות ה’, שהרי כאשר אדם הולך בדרכי ה’, אין כאן שמירה על הדרך, ואי”ז אלא פעולה שלו בעצמו, והלשון ‘יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך’ משמעה שיש כאן דרך שהולכת מהלך דורות והיא צריכה שימור, ובניו של אברהם הם ישמרוה. אמנם מאידך א”א לומר שהכוונה לדרך ההיסטורית בלבד, שהרי כתוב ‘לעשות צדקה ומשפט’, ועוד שהרי אין הקב”ה צריך שישמרו ישראל את דרכיו שגבהו מדרכינו ועקבותיהם לא נודעו.

והנה כל ‘דרך’ היא אמצעי בכדי לבוא למקום מסויים, וכאשר עוסקים אנו בדרכיו של אלוהי עולם שהוא ראשון ואחרון, הרי שמקום זה הוא מקומו הסופי של העולם, המקום אליו צריך העולם לבוא כאשר יעמוד על תיקונו, והוא הנקרא בלשון חז”ל ‘עולם הבא’, והוא הנקרא בלשון מקרא ‘גן עדן’. – ובקצרה, מהותו של עולם הבא הוא המקום אשר בו נמצא ה’ בעולם יחד עם בני האדם וכפי שהיה בגן עדן, והעולם נמצא בשיא שלמותו, הן בהנאותיו, והן בכך שהוא מתאים לדרכי ה’ ולדרכיו לצדקה ומשפט אמת וקדושה, כאשר שני עניינים אלו משלימים זא”ז.

כל ימי עולם הם ה’דרך’, ה’פרוזדור’ לבוא למקום זה, הם המכשירים את העולם לבוא לצורתו השלמה, כאשר העולם צועד ומתקדם הלאה, וכל אחד ממשיך ומתקדם לדרכו, ומקדם את דרכיו ואת מגמותיו, יש את אלו שסוללים דרך לה’, שמכשירים את העולם שיהא מוכן לקלוט בו את פני השכינה, יש את ההולכים לפני ה’ לתור לו מנוחה, ויש את ההולכים אחרי ה’ בדרך שכבר נסללה, והיא דרך המלך להשיב את ה’ לעולמנו.

‘שמירת דרך ה’ ‘, אינה רק הליכה בדרכי ה’, אלא היא אף החזקה של הדרך עצמה, וכשם ששומרי הדרך אף דואגים לסלילת הכבישים ותחזוקתם, כן אף שמירת דרך ה’ היא הקמת עם שינצור בתוכו את חוקי הצדקה והמשפט, וכאשר יש עם שחורט על דגלו את הצדקה והמשפט, הרי שישנה בעולם דרך שכל הרוצה יכול להלך בה, יש צורה פשוטה לרבים ללכת בדרכי הצדקה והמשפט.

וכאשר הדרך נסללת אף ה’ בא ללכת בדרך זו לשוב ולכנוס לעולם, הוא בא להיות עם אלו שסללו הדרך לפניו, העם השומר את דרך ה’ לעשות צדקה ומשפט, וכאשר ה’ בא אף ניכרים דרכיו והליכותיו, הליכות אלי מלכי בקודש, וכל מהלכי עולם מזדעזעים, וה’ מוליך העולם למקומו ולתכליתו, עד שיבוא בקץ הימים למקומו.

נמצא שאכן דרך אחת היא, העם הנוצר את התורה הוא הוא מייצג ומקיים דרך ה’ בעולם, ומחמת זה ישראל עצמם מהלכים עם ה’ במהלכי ההיסטוריה עד שבאים הם לקץ הימים, כאשר העולם כולו יונהג וינוהל על פי ערכי התורה, ויחזור ה’ לשכון בעולם, כפי שהיה בראשיתו, בגן עדן.

והמתבונן יראה שאף הפרשה המרכזית של ידיעת דרכי ה’, שבה גילה ה’ את מידותיו לנאמן ביתו, באה כל כולה בהקשר של ה’דרך’ לארץ ישראל, כאשר לאחר חטא העגל אמר ה’ שהוא לא ילך עם ישראל ומלאכו ילך לפניהם, ואז ביקש משה שיודיעו ה’ את דרכיו וילך עמהם.

וכן מצינו אף בתהילים ‘ארבעים שנה אקוט בדור ואומר עם תועי לבב הם, והם לא ידעו דרכי אשר נשבעתי באפי אם יבאון אל מנוחתי’, הרי שחטא המרגלים שבו נענשו להיות ארבעים שנה במדבר ולא יבואו למקום מנוחת ה’, חטא שבו נסתתמו וננעלו בפניהם הדרכים לארץ ישראל, מוגדר כ’לא ידעו דרכי’, והוא כמו שנתבאר שההליכה בדרכי ה’, וההליכה לארץ ישראל מושווים כדבר אחד וכענין אחד.

כמה שימושי היה הפוסט?

לחץ על כוכב כדי לדרג אותו!

דירוג ממוצע 0 / 5. ספירת קולות: 0

אין הצבעות עד כה! היה הראשון לדרג את הפוסט הזה.

אנו מצטערים שהפוסט הזה לא היה שימושי עבורך!

תנו לנו לשפר את הפוסט הזה!

ספר לנו כיצד נוכל לשפר את הפוסט הזה?

הורד כ-PDF

מאמרים נוספים

הכתב והמכתב ח”ב

5 (1) הכתב והמכתב חלק ב’ כשהוא רכון על מחברות חידושיו הפזורות על השלחן, ישב ר’ משה והתבונן בכתבי ידו. “מתי אעשה

הגדה של פסח ויגד משה

0 (0) הגדת “ויגד משה” מאוצרו של מרן פוסק הדור הגר”מ שטרנבוך שליט”א בשמחה רבה התבשרו המוני בית ישראל, תלמידי חכמים לצד

מתיקות המועדים – פסח

0 (0)   כרך חדש בסדרה המבוקשת! ספר מתיקות המועדים על חג הפסח, רואה אור לאחר הצלחתם של הספרים הקודמים על הימים

כתיבת תגובה

הירשמו לניוזלטר שלנו

הזן את כתובת המייל שלך כדי להירשם לאתר ולקבל הודעות על פוסטים חדשים במייל.