יום: מאי ב2, 2019

הלכה

האם מותר לשאת אשה שנייה?

בפרשת ויצא מסופר כיצד עבד יעקב אבינו את לבן ארבע עשרה שנה, בשביל לזכות בסוף גם ברחל וגם בלאה. מפורסמת השאלה, כיצד יעקב אבינו נשא שתי אחיות? והרי התורה אוסרת לשאת שתי אחיות! המהר”ל (גור אריה מו, י) תירץ, שאפשר שיעקב אבינו פעל על פי רוח הקודש וציווי מיוחד, ומשום

Read More »
תנ"ך

סדר ספר ויקרא

ספר ויקרא פותח בקריאת ה’ למשה אל אהל מועד, וזה ענינו של הספר סדר החיבור והיחוד של ישראל  לה’ באהל מועד, וכענין אהל מועד כן הוא הספר, שבו נועדים ה’ וישראל. תחילת הספר בפרשת ויקרא הוא בדיני האדם המביא את הקרבן, איך יהיה לו רצון לפני ה’, פרשת צו מפרטת

Read More »
מחשבת ישראל

קריאת שמע

[יחוד ה’, אהבתו, בשכמל”ו, ג’ הפרשיות, ברכות ק”ש, סמיכת גאולה לתפילה] א] ביאור פסוקי ‘שמע’ ‘ואהבת’ והקשר ביניהם דברים ו, ד-ה. שמע ישראל י-הוה אלהינו י-הוה אחד, ואהבת את י-הוה אלהיך בכל לבבך ובכך נפשך. ענין הכתוב הוא שידעו ישראל שי-הוה שהוא האלהים שלנו הוא האלהים היחיד, ואין עוד אלהים

Read More »
הלכה

האם מותר לומר ‘הנני מוכן ומזומן’ לפני ספירת העומר

פתיחה התורה בפרשת אמור (ויקרא כג טו – טז) כותבת, שמצווה לספור חמישים יום מהקרבת קרבן העומר, המוקרב יום לאחר חג הפסח, עד חג השבועות, בו מקריבים את קרבן החיטים (עיין רמב”ן שם). התורה מוסיפה, שצריך להתחיל לקצור ולספור את העומר ‘ממחרת השבת’, ונחלקו הקראים והפרושים (חז”ל) מהי כוונת התורה:

Read More »
אקטואליה

תכלת

בלי קשר לפולמוס ההלכתי בדבר, אני זוכר שישבתי באיזה אירוע שמחה לפני בערך עשר שנים, ודיברתי עם איזה מישהו על זיהוי התכלת, [גילוי נאות: אינני לובש תכלת], ועבר שם איזה אדם חשוב זקן ונשוא פנים, ושמע על מה אני מדבר, ושאל בנימה של זלזול והוקעה נפשית: תכלת?! והניף ידו בביטול

Read More »
  • הרשמה
איבדת את הסיסמה שלך? אנא הזן את שם המשתמש שלך או כתובת דואר אלקטרוני. אתה תקבל קישור ליצירת סיסמא חדשה באמצעות דואר אלקטרוני.
.
0
דילוג לתוכן