שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp

מאמרים אחרונים

הספר החדש ביותר באתר כרגע

קיצור שלחן ערוך מעדני השלחן

 

                                    מעדני השלחן על קיצור שלחן ערוך

מה נכבד היום הזה בהופעת הספר החדש “מעדני השלחן” על “קיצור שלחן ערוך”, מאת האי גברא רבא האדיר שבכהונה הגאון הצדיק רבי לוי הכהן רבינוביץ זצ”ל אשר כבר נתפרסם בעולם התורה וההלכה בעקבות ספריו הנודעים ‘מעדני השלחן’ על שו”ע יו”ד (כדוגמת המשנ”ב, על סדר השו”ע ביו”ד), שנתקבלו כספרי יסוד ומכריע למעשה בכל עניני איסור והיתר.

והנה הספר הנ”ל הורתו ולידתו בעת שהגה”צ הנ”ל כשהיה אברך הרביץ תורה לעדרי הצאן, והיה לומד לפניהם קיצור שו”ע, וראה אז כי טוב ונכון להוסיף עוד פרטי דינים שלא כתבם בעל הקיצור שו”ע, וסידרם בסדר נכון לפי דברי הקיצור שו”ע, – החיבור הנ”ל הוא על העשרים הסימנים הראשונים של הקיצור שו”ע שבו כל ההלכות המצויות והנחוצות דבר יום ביומו, וכן על עוד חמשה סימנים נוספים של הלכות המועדים.

הספר הנ”ל מתאים ושווה לכל נפש ממש, ומן הראוי לציין כי הגה”צ המחבר הנ”ל היה דרכו בקודש לעורר תמידים כסדרם שראוי לכל אחד ואחד שמלבד סדר לימודו בעיון לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא, יהא לו גם סדר לימוד בספרי קיצור ההלכות כגון חיי אדם ומשנה ברורה למען יוכל לעבור על כל ההלכות המצויות בכל תקופה קצרה.

במיוחד יועיל זה ספר למלמדי תשב”ר אשר מלמדים את ההלכות מתוך הספר קיצור שו”ע שיהא להם ממש מעדנים להוסיף ולתבל ולהוסיף עוד הלכות ופרטי דינים נחוצים.

בסוף הספר יש מפתח ערכים על כל עניני הספר לפי סדר סימני וסעיפי השלחן ערוך, ובו למעלה מאלף (!) פסקי הלכות ששולבו בספר הנ”ל.

הספר מעוטר בהסכמתו הנדירה של הגאון האדיר רבי זליג ראובן בענגיס זצ”ל גאב”ד בירושלים עיה”ק תובב”א, אשר הפליג בשבח המחבר ובשבח החיבור הזה. – הסכמה זו נכתבה בשעתו לפני כשבעים שנה בעת כתיבת חיבור בחודש סיון שנת תש”י [ג’ שנים לפני פטירתו לגנזי מרומים בחודש סיון תשי”ג]. וכעת מתפרסם הסכמה זאת לראשונה אחרי שנכתבה לפני כשבעים שנה.

הספר הנ”ל נערך ע”י בנו של המחבר הגאון הנפלא רבי אלחנן יעקב דוד הכהן רבינוביץ שליט”א אשר נתמנה ע”י אביו הגדול לעריכת ספריו וכתביו, – ספר זה יצא לאור לרגל יום השנה הרביעי לפטירת הגה”צ בעל המעדני השלחן זצ”ל שנלב”ע ב’ אדר תשע”ה.

הספר יו”ל בהוצאת מכון “מעדני השלחן”. לפרטים טל 050-4129226.

ניתן להשיג את הספר בחניות הספרים המובחרות.

 

 

כמה שימושי היה הפוסט?

לחץ על כוכב כדי לדרג אותו!

דירוג ממוצע / 5. ספירת קולות:

אנו מצטערים שהפוסט הזה לא היה שימושי עבורך!

תנו לנו לשפר את הפוסט הזה!

נהנית מהמאמר? כתוב פידבק למחבר! וכך תוכל גם לקדם אותנו בגוגל

כתיבת תגובה

מאמרים דומים

ספרים חדשים
הרב נחום סילמן

“הכנה למצוה על ידי דיבור”

הן נודע בשער בת רבים גודל ענין ההכנה לקיום המצוות, אשר הוא אחד מהסיבות לתקנת הקדמונים לאמירת ‘לשם יחוד’ קודם עשיית המצוות, וכמו שכתב בספה”ק

קרא עוד »
אגדה
הרב נחום סילמן

אריה שאג – שמות

בימים אלו הופיע הספר הנכבד “אריה שאג” הכולל דרשות חוצבות אש על ספר שמות מאוצרותיו של המגיד מישרים הנודע הגה”צ רבי אריה שכטר שליט”א. הגאון

קרא עוד »
ספרים חדשים
הרב נחום סילמן

עמודיה שבעה

ספר “עמודיה שבעה”   בסייעתא דשמיא הפציע בשמי העולם התורני הספר המיוחד והמופלא לבית היהודי, כללי הנהגת הבית מתוך שיעורי הדרכה לחתנים שנאמרו ע”י הגאון

קרא עוד »
סגירת תפריט
×
×

עגלת קניות

מחבר ספרים?

תוכל להצטרף עכשיו!

תוכל לצרף את הספר שלך מיידית לאתר, בפאנל החדש שלנו.