קריאת שמע 

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב print
0
(0)

קריאת שמע

כתב רב עמרם יחשיב וישווה אדם את קריאת שמע בכל זמן כמו פרוטגמא חדשה (כתב מלך שמצווה על מדינתו), כלומר שלא תהיה בעיניו כדבר שכבר שמע אותו הרבה פעמים שאינו חביב אצלו. וכך אמרו בספרי (ואתחנן פסקא ו) “על אשר אנוכי מצווך היום” בכל יום יהיו בעיניך כחדשים (בית יוסף). והכוכך כתוב במדרש רבה (ויקרא פכ”ו אות ז) אמר רב ברכיה מלך בשר ודם משגר פרוטגמא שלו למדינה מה הם עושים כל בני המדינה, עומדים על רגליהם ופורעים את ראשיהם וקוראים אותו באימה ביראה ברתת ובזיע. אבל הקב”ה יתברך שמו אומר לישראל קראו ק”ש פרוטגמא שלי, הרי לא הטרחתי עליכם לקרותה לא עומדים ולא פרועי ראש אלא בלכתך בדרך אבל באימה וביראה וברתת ובזיע כן צריך (טור סא).

בק”ש מרומזים עשרת הדברות:

  • ה’ אלוהינו” – כנגד הדיבר “אנכי ה’ אלוהיך“.
  • ה’ אחד“-      כנגד “לא יהיה לך“.
  • ואהבת“-       כנגד “לא תשא” (מי שאוהב את המלך לא נשבע בשמו לשקר).
  • וכתבתם על מזוזות ביתך” – כנגד “לא תחמוד” (כתוב  “ביתך” ולא בית חברך).
  • ואספת דגנך“- כנגד “לא תגנב” (דגנך ולא תאסוף דגן חברך).
  • ואבדתם מהרה” –  כנגד “לא תרצח” (מי שרוצח ירצח ע”י אחרים).
  • למען ירבו ימיך” – כנגד “כבד את אביך“.
  • לא תתורו..ואחרי עיניכם” – כנגד “לא תנאף“.
  • למען תזכרו” – כנגד “זכור את יום השבת” (שהוא שקול ככל התורה).
  • אני ה’ אלוהיכם” – כנגד “לא תענה ברעך עד שקר“.

על כן צריך האדם להתבונן בהם בעת אמירת ק”ש, כדי שלא יעבור על אחת מהם (משנה ברורה בס”ק ב בשם אליהו רבא בשם בכלבו).

מדוע אומרים את ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד בלחש?

כתוב במסכת פסחים (נו.) כשקרא יעקב לבניו בקש לגלות להם את הקץ ונסתלקה ממנו שכינה, אמר יעקב שמא יש בכם מי שאינו הגון? כמו אברהם אבי אבא שיצא ממנו ישמעאל, וכיצחק אבי שיצא ממנו עשו?! פתחו כולם ואמרו “שמע ישראל ה’ אלוהינו ה’ אחד”, כשם שאין בלבך אלא אחד כך אין בלבנו אלא אחד. באותה שעה פתח הזקן (יעקב) ואמר “ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד”, בגמרא מתלבטים כיצד יאמרו את ברוך שם כבוד וכו’ אחרי שמע ישראל? אם נאמר אותו, הרי משה לא אמרו (לא כתוב בתורה). ואם לא נאמר אותו, הרי יעקב אמרו. תקנו לומר אותו בחשאי (בלחש) ע”כ נוהגים לאומרו בחשאי אפילו במקומות שנוהגין לקרות את קראית שמע כולה בקול רם.

אמר רב יצחק דבי רבי אמי משל לבת מלך שרצתה לאכול מאכל עניים העשוי משאריות בישול, אם היא תבקש בקול יש לה גנאי ואם לא תבקש יש לה צער, התחילו עבדיה והביאו לה בחשאי. כך בנמשל תיקנו לומר בשכמל”ו בלחש בשעה שמקבל עליו עול מלכות שמים.

 

האם יש חובה לומר ק”ש בטעמי המקרא?

רבנו יונה כתב (בברכות ח: ד”ה אומרים) בעניין ששה דברים שעשו אנשי יריחו שלא ברצון חכמים, אחד מהדברים שהיו אומרים שמע ישראל ולא היו מפסיקים, כלומר שלא היו קוראים אותה בנחת עם הטעמים כמו שאנו נוהגים היום, שמצות ק”ש הוא לקרוא את ק”ש עם הטעמים שלה. והבית יוסף מפרש את כוונתו בשתי אפשרויות: אפשר לומר שמדובר בטעמים הכתובים התורה ואפשר לומר שלא צריך לקרות לפי הטעמים בתורה אלא שיפסוק במקום שראוי לפסוק כדי שיהא טעם והבנה לדבריו ועוד יש לדייק ממה שכתב כמו שאנו נוהגים היום, ולא ראינו ולא שמענו שום מקום שנוהגים לקרוא את ק”ש בטעמיה הכתובים בתורה אלא שעכשיו מקרוב נהגו קצת חזנים לקרוא בטעמיה הכתובים בתורה וכן ראוי לנהוג מאחר שרבינו הטור מפרש כן. וכ”כ השו”ע (בסי’ סא ס’ כד) “צריך לקרות ק”ש בטעמים כמו שהם בתורה”

דרכי משה חולק ואומר שהקריאה בטעמים מפסידה הכוונה, כי אי אפשר למי שלא הרגיל עצמו בזה מעודו לכוון בניגון ובפירוש המילות כראוי לכן הקורא כמנהגו לא הפסיד, אבל הרוצה להחמיר על עצמו ויודע שיוכל לכוון בשניהם יחמיר ותבוא עליו הברכה. וכ”כ ברמ”א.

מתוך הספר תפילת יעקב

 

כמה שימושי היה הפוסט?

לחץ על כוכב כדי לדרג אותו!

דירוג ממוצע 0 / 5. ספירת קולות: 0

אין הצבעות עד כה! היה הראשון לדרג את הפוסט הזה.

אנו מצטערים שהפוסט הזה לא היה שימושי עבורך!

תנו לנו לשפר את הפוסט הזה!

ספר לנו כיצד נוכל לשפר את הפוסט הזה?

הורד כ-PDF

מאמרים נוספים

הכתב והמכתב ח”ב

5 (1) הכתב והמכתב חלק ב’ כשהוא רכון על מחברות חידושיו הפזורות על השלחן, ישב ר’ משה והתבונן בכתבי ידו. “מתי אעשה

הגדה של פסח ויגד משה

0 (0) הגדת “ויגד משה” מאוצרו של מרן פוסק הדור הגר”מ שטרנבוך שליט”א בשמחה רבה התבשרו המוני בית ישראל, תלמידי חכמים לצד

מתיקות המועדים – פסח

0 (0)   כרך חדש בסדרה המבוקשת! ספר מתיקות המועדים על חג הפסח, רואה אור לאחר הצלחתם של הספרים הקודמים על הימים

כתיבת תגובה

הירשמו לניוזלטר שלנו

הזן את כתובת המייל שלך כדי להירשם לאתר ולקבל הודעות על פוסטים חדשים במייל.