חודש: ספטמבר 2019

כללי

שיעורי דעה – הלכות בשר בחלב

שיעורי דעה// שיעורי עיון בהלכות בשר בחלב   ספר ‘שיעורי דעה’ הוא יצירה בת 700 עמודים ובו שיעורי עיון עמוקים ונפלאים בהלכות בשר בחלב. לא

Read More »
כללי

פרדס יוסף – ראש השנה

“פרדס יוסף החדש” על ראש השנה משולב עם כל נוסח המחזור בחיבה יתירה נתקבלה בציבור בני התורה הספר “פרדס יוסף החדש” על ראש השנה, אוצר

Read More »
כללי

פירות הבית – הלכות רבית

פירות הבית – הלכות רבית שמחה רבה בקרב שוחרי התורה וההלכה עם הוצאת הספר הנכבד “פירות הבית” סובב והולך על הלכות רבית החמורות, אשר העלה

Read More »
כללי

פלא דורש שעל הספר פלא יועץ

“פלא דורש” שעל הספר “פלא יועץ” מאז עלה על מכבש הדפוס הספר “פלא יועץ” בראשונה בחיי הגאון החסיד רבי אליעזר פאפו זצוק”ל, יצא בעשרות מהדורות

Read More »
כללי

מה טובו אהליך יעקב – קובץ ג

מה טובו אהליך יעקב – קובץ ג שוחרי התורה וההלכה התבשרו בימים אלו על הוצאת הקובץ הנכבד “מה טובו אהליך יעקב” – מאסף תורני מפרי

Read More »