תוכנה זדונית שתלה פרסומות בתוך האתר שלנו לאחרונה (אין הכוונה על חברת פרסומות שומרי תו"מ חוקית שלקחנו בעבר, ובעתיד נמשיך להשתמש מן הסתם, אלא על משהו ממש לאחרונה שכללו פרסומות שאינן לרוח התורה).

הנושא עבר טיפול ואנו מקווים שהאתר כרגע נקי מפרסומות.

אם אתם נפגשים בפרסומת מכל סוג שהוא, בבקשה לדווח לנו מיד כאן, והנושא הינו חשוב ביותר.