נבחר:

חומש עם ביאור 'מעט צרי' על תרגום אונקלוס

55.00

חומש עם ביאור 'מעט צרי' על תרגום אונקלוס

ליקוט מן הראשונים והאחרונים, לבאר את פירושו של אונקלוס על התורה, ואת הוספותיו לביאור המקראות.

55.00

לתשלום באשראי?

כתוב את הכותרת כאן

תיאור

מטרת תקנת חז”ל לקרוא “שנים מקרא ואחד תרגום” היתה, כדי שעל ידי התרגום יובן המקרא. ולא רק להמון העם בזמנם שלא ידעו לה”ק, אלא גם לחכמים, תיקנו תרגום משום שבתרגום כי התרגום מוסיף ומבאר את לשון המקרא, ופעמים רבות משנה או מוסיף אותיות, מלים ומשפטים כדי לפרש את לשון המקרא (ואמרו חז”ל [קידושין מט.] שהמתרגם פסוק כצורתו – ללא הוספות התרגום – הרי זה בדאי). ולכך כתבו התוספות (ברכות ח. ד”ה שנים) על תקנת חז”ל לקרוא שנים מקרא ואחד תרגום “יש מפרשים והוא הדין ללועזות בלע”ז שלהן הוי כמו תרגום שמפרש לפעמים, כי כמו שהתרגום מפרש לעמי הארץ כך הם (הלועזות) מבינים מתוך הלע”ז, ולא נהירא, שהרי התרגום מפרש במה שאין ללמוד מן העברי כדאשכחן בכמה דוכתי, דאמר רב יוסף (מגילה ג.) אלמלא תרגומא דהאי קרא לא ידענא מאי קאמר, על כן אין לומר בשום לשון פעם שלישית, כי אם בלשון תרגום”. וכן כתב שם הרא”ש (סימן ח) וכך נפסק להלכה (משנה ברורה רפה, ד). וכיון שזו מטרת שמו”ת, “צריך לדקדק הדק היטב פירוש התרגום, ולא לומר בפה ולבו בל עמו… כמנהג ההמון עם, לכן טוב מעט בכוונה, ונכון ללמוד כל יום פרשה אחת (פתוחה או סתומה) עם פירש”י ועם שאר פירושים ועם התרגום אונקלוס, ולכוון פירושו במקרא” (בשם הגר”א – מעשה רב החדש אות כט).

[anycomment include="true"]
Sorry no more offers available

נשמח לפרסם גם את המאמרים לכל הציבור!

סגירת תפריט
×
×

עגלת קניות

מחבר ספרים?

תוכל להצטרף עכשיו!

תוכל לצרף את הספר שלך מיידית לאתר, בפאנל החדש שלנו.