נבחר:

מציץ מן החרכים

מציץ מן החרכים

בענייני קדושת ישראל וקדושת החיים חוקי התנועה בראי ההלכה עניני אמונה ובטחון ותשובת המשקל

לתשלום באשראי?

כתוב את הכותרת כאן

תיאור

ספר מציץ מן החרכים בענייני קדושת ישראל וקדושת החיים חוקי התנועה בראי ההלכה עניני אמונה ובטחון ותשובת המשקל בעצת מו”ר הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט”א רבה של רמת אלחנן בבני ברק, היות ובעווה”ר נפרצו באחרונה מאוד ענייני הזהירות ושמירת הנפש, ורבה קלות הראש בעניינים אלו, ובעקבות כך מתרבים השמועות על תאונות איומות הגורמות לפצועים והרוגים, לא עלינו, וברוב המקרים הן מתרחשות או מחמת זלזול הנפגעים בחוקים וההמלצות לשמירת הגוף והנפש בדרכים, או מחמת זלזול הפוגעים בחיי זולתם שמשום כך אינם מקפידים על חוקי התנועה כראוי. לכן בעצת הגאון הנ”ל אזרתי כגבר חלצי להוכיח ממאמרי חז”ל ומהספרים הקדושים עד היכן מגעת חובת הזהירות והשמירה מכל מעשה שיש בו חשש אפילו קל ורחוק של פגיעה בנפש, וכאשר נזכה בס”ד להחדיר לציבור עד היכן מגיעה חובת הזהירות לשמר את יצירי כפיו של הבורא, נוכל בס”ד לצמצם את הפגיעות הללו. חלקו הראשון של הספר מדבר אודות הבעיה הקיימת בדור האחרון, בו נתרבו הסכנות בדרכים, ומאידך – קלות ראש ירדה לעולם, ורבים הם האנשים שאינם מקפידים כראוי על כללי הזהירות, יש מהם שנוהגים כך מחמת חוסר מודעות באותם חוקים וכללים, ויש שיודעים אך מזלזלים ואומרים בליבם “שלום עלי נפשי” וכדו’. החלק השני עוסק במעלת האמונה וההכרה בהשגחה פרטית בעולם, ומעלת הבוטחים בבוראם ללא טרוניה וללא עריכת חשבונות שמים שאין ביד בשר ודם להבינם. כמו כן יובאו בחלק זה מאמרים ומעשים מספרי הקדמונים אודות מעלת קבלת היסורים באהבה ובשמחה. מטרת השערים הללו חלק זה בא לחזק לבבות שבורים שנפגעו מחמת הזלזול האמור בחיי הזולת, שאין לנו בעולם אלא לבטוח בבטחון גמור במי שאמר והיה העולם והוא היודע ומכוון כל דבר בעיתו לטובת האדם בהכרח! יו ” ל במהדורה דיגיטלית בלבד לקראת היום אשר בריות בו יפקדו ראש השנה תש ” פ מותר ומצווה להעתיק ולהפיץ ללא מטרות רווח הספר לא הודפס לע”ע מחוסר מימון ניתנת לכם בזאת האפשרות לקנות זכות נצחית בנשיאה בעול מימון הוצאות ההדפסה ולרשום את שמכם לאות עולם בתוך הספר באיזה צורה שתבחרו תזכו למצוות תחל שנה וברכותיה ליצירת קשר אימייל: charakim1818@gmail.com פקס 02-5812277 טל’ 053-3127888

[anycomment include="true"]
Sorry no more offers available

נשמח לפרסם גם את המאמרים לכל הציבור!

סגירת תפריט
×
×

עגלת קניות

מחבר ספרים?

תוכל להצטרף עכשיו!

תוכל לצרף את הספר שלך מיידית לאתר, בפאנל החדש שלנו.